Dice Rings

Tärning i form av en snurrande ring du har på fingret!