Donkey Kong Jenga

Vanlig Jenga kan kännas lite fattig och är det bra att det finns Donkey kong Jenga!

Alla spelare har var sin Mario som ska klättra så högt upp som möjligt.

Varje omgång snurrar man på visaren för att få en stege eller något annat för att hjälpa sin Mario till toppen.

Det ingår totalt 54 Donkey Kong block, 4 Mario figurer och 1 Donkey kong och Pauline-figur.