Epic Stämplar

Kan detta bli det nya betygssystemet i skolan?
Med stämplarna kan du stämpla allt du tycker är EPIC WIN och allt som du tycker är EPIC FAIL.
Stämpla däckade människor, bra betyg eller foton där folk gör grymma/dumma saker.
Två stämplar ingår och dessa stämplar EPIC WIN och EPIC FAIL.
Stämplarna är ca 10 cm höga.