Rubiks Kub

Vrid på kubens delar så sidorna blir enfärgade.