Stylophone

Nyproduktion av musikinstrument från 1969!