Uno

Uno spelet sägs ha uppfunnits av Merle Robbins, troligtvis en man med väldigt mycket fritid eftersom ahn utvecklade ett helt nytt spel. Själva namnet, UNO, ska komma från italienskans etta, som man ska säga när man har ett kort kvar. Förhoppningsvis det sista ordet innan du skriker JIPPIEE!
Kortspelet innehåller 108 kort där med färgkort och händelsekort.
Passar för människor som är över 7 år och man kan spela 2-10 spelare samtidigt.