Vinkyl för Bag-in-Box eller Flaskor

Unik vinkyl från princess som klarar att kyla vitt eller rött vin antingen i flaska eller Bag in Box.

Kan både värma och kyla med hjälp av den ställbara termostaten med vilken du anger önskad värme.

Klarar en Bag In Box upp till 3 liter, alternativt 2 flaskor vin.

Tillverkad av Princess.

Specifkation från tillverkaren.

Stylish cooling system for Bag- in-Box wines and mineral water. Suitable for the 2 and 3-litre Bag-in- Box.
The electronic cooling system can be adjusted from 7 -18