Empower Mints

Goda mintpastiller som ger underdogs kraften att uträtta mirakel.
Asken mäter ca 4,5×4,5cm.