Minecraft Creeper Anatomy T-shirt

Creepern (Creepus explodus) är en terränggående brännbar skräck av förstörelse, född i en mörk grotta som finns djupt under jordskorpan och under lyxiga kvarter med glashus.

I denna dag av oändliga gruv-och hantverk, måste vi beväpna oss med kunskapens makt för att bekämpa denna kraft av mobila förstörelse som terroriserar vår värld. Det är ju en härlig samling av allt du har där. Det skulle vara synd om något ssSSssSSssskulle hända med det.